Zgłoszenie abstraktu do prezentacji na Life Science Open Space 2017