Zgłoszenie abstraktu (Fundusze) do prezentacji na Life Science Open Space 2017