Zgłoszenie abstraktu (Kariera) do prezentacji na Life Science Open Space 2017