Demo

Propozycja dla firm, instytucji, zespołów projektowych planujących i przygotowujących premierowe demonstracje nowych, produktów i usług, a także prezentacje celów i rezultatów projektów finansowanych z funduszy publicznych i prywatnych. Demo to również możliwość dotarcia z informacją do wybranych grup docelowych, jak również okazja do pokazania i przetestowania nowych rozwiązań i zebrania interesariuszy oraz informacji zwrotnej. Prezentacja DEMO może być połączona ze stoiskiem otwartym w części wystawowej przez cały czas trwania imprezy.

Prezentacje i stoiska DEMO dobierane są wg kryterium:

  • zgodności z tematami LSOS 2017 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”
  • zgodności z celem LSOS – współpraca, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2017 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia Prezentacji DEMO i/lub Stoisk DEMO wybrane na podstawie abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg kryterium:

  • nowości: znany produkt, projekt, rezultat – premierowe przedstawienie produktu, projektu, rezultatu
  • cel demonstracji: tylko informacja – zaangażowanie i interakcja

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów informacji nt. planowanych wydarzeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2017 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w odpowiednich kategoriach DEMO i kategoriach tematycznych oraz będzie promowane poprzez kampanię GoogleAdwords.

Językiem konferencji jest język polski, ale prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja będzie publikowana w obydwu językach.

Termin nadsyłania abstraktów ofert: 15 września 2017 r. włącznie. Informacja o wyborze ofert do prezentacji podczas LSOS 2017 będzie wysyłana na bieżąco – najdalej do 29.09.2017 r.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx w terminie do 6 października 2017 r.