Start-Up i Fundusze

Propozycja dla projektów, nowych przedsięwzięć biznesowych i start-up’ów, będących w fazie rozwoju i poszukujących partnerów biznesowych (wspólników), inwestorów, doradców lub kontrahentów, dzięki którym wprowadzą swój projekt na dalszy etap rozwoju. Prezentację można połączyć ze stoiskiem DEMO w celu zademonstrowania swojego produktu, prototypu, schematu.

Prezentacje i stoiska Start-Up i Fundusze dobierane są wg kryterium:

  • zgodności z tematami LSOS 2017 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”
  • zgodności z celem ogólnym LSOS – współpraca, pozyskanie partnerów

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2017 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia Prezentacji i Stoisk DEMO wybrane na podstawie abstraktów, które spełniają kryterium:

  • fazy rozwoju: na rynku poniżej 3 lat lub inkubacja (pre-seed)
  • cel szczegółowy: wybrany konkretny charakter współpracy

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów informacji dotyczących potrzeb rozwoju firmy. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA Start-Up i Fundusze.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2017 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w kategorii StartUp i w kategoriach tematycznych oraz będą promowane poprzez kampanię Google Adwords.

Językiem konferencji jest język polski, ale prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja będzie publikowana w obydwu językach.

Termin nadsyłania abstraktów ofert: 15 września 2017 r. włącznie. Informacja o wyborze ofert do prezentacji podczas LSOS 2017 będzie wysyłana na bieżąco – najdalej do 29.09.2017 r.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx w terminie do 6 października 2017 r.