Informacje dla prezenterów

Zapraszamy do zgłaszania prezentacji ofert technologicznych i ofert współpracy. Abstrakty powinny być zgodne z danym tematem sesji oraz wpisywać się w określoną kategorię prezentacji:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie abstraktu, za pomocą formularza zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii prezentacji:

Kryteria selekcji prezentacji:

  • zgodność z tematem LSOS 2018 → technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia człowieka”;
  • zgodność z celem LSOS → rozwój współpracy, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów;
  • zgodność z celem konferencji → prezentacja dotyczy oferty współpracy, potrzeby wsparcia, współdziałania w dalszych etapach przedsięwzięcia.

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2017 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia wybrane na podstawie abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg następujących kryteriów:

  • jaki zasięg terytorialny ma prezentowana oferta współpracy – lokalny czy szerszy?
  • jak różnorodna jest grupa docelowa uczestników wydarzenia – wąska czy szeroka?
  • jak innowacyjny jest pomysł/projekt – usprawnienie czy całkowita nowość?
  • jaka jest perspektywa oddziaływania projektu – krótka czy długoterminowa?

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2017 będą opublikowane na stronach http://lifescienceopenspace.pl w odpowiednich kategoriach i promowane poprzez kampanię Google Adwords przed konferencją.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja publikowana będzie w obydwu językach.

Termin nadsyłania abstraktów ofert: zostanie potwierdzony 1 marca 2018 roku.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx.