Kariera

Propozycja dla firm, instytucji, grup projektowych, które mają potrzebę jednorazowego lub systematycznego zatrudniania pracowników i chcą przedstawić swój profil pracodawcy oraz ofertę pracy, staży, praktyk i innych form/ścieżek kariery. Prezentacja i towarzysząca jej promocja jest okazją dotarcia z informacją zarówno do nowych talentów z odpowiednim wykształceniem, ale również do pracowników z doświadczeniem, w tym do ekspertów i managerów z sektora life science. Prezentację można połączyć ze stoiskiem DEMO w celu umożliwienia prezentacji i ułatwienia rozmów z zainteresowanymi kandydatami.

Kryteria wyboru prezentacji w kategorii KARIERA:

  • zgodność z tematem LSOS 2017 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”
  • zgodność z celem LSOS – oferta współpracy, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2016 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia wybrane na podstawie abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg następujących kryteriów:

  • atrakcyjność oferty pracy: bezpłatna praktyka – pełne zatrudnienie
  • jak różnorodna jest oferta pracy: pojedyncze stanowisko – grupa stanowisk
  • na ile oferty pracy wpisują się w tematy LSOS 2017: pośrednio – bezpośrednio

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów informacji nt. planowanych wydarzeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA Kariera.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2017 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w kategorii PRACA w i kategoriach tematycznych oraz będą promowane poprzez kampanię Google Adwords.

Językiem konferencji jest język polski, ale prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja będzie publikowana w obydwu językach.

Termin nadsyłania abstraktów ofert: 15 września 2017 r. włącznie. Informacja o wyborze ofert do prezentacji podczas LSOS 2017 będzie wysyłana na bieżąco – najdalej do 29.09.2017 r.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx w terminie do 6 października 2017 r.