Agnieszka Jeż

[:pl]Agnieszka Jeż[:]

Flaming

[:pl]

Absolwentka kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, specjalność: Sprzedaż i dystrybucja produktów na rynku krajowym i międzynarodowym. W roku 2012 obroniła pracę magisterską na temat zachowań nabywczych Polaków i Brytyjczyków w Internecie. Od 1.09.2012 roku zatrudniona jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum nr 1, ul. Grota Roweckiego 64.

[:]