Andrzej Jarynowski

[:pl]Andrzej Jarynowski[:]

Instytut Badań Interdyscyplinarnych

[:pl]

Ukończył specjalizację epidemiologiczną na Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, a we wrześniu 2017 złożył pracę doktorską na UJ na temat modelowania matematycznego chorób zakaźnych przy wykorzystaniu analizy sieci społecznościowych. Aktor książki „Obliczeniowe Nauki Społeczne w Praktyce” oraz wielu publikacji naukowych z pogranicza medycyny, socjologii i nauk ścisłych. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Epidemiologii Obliczeniowej przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych we Wrocławiu.

[:]