Anita Parszewska

[:pl]Anita Parszewska[:]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

[:pl]

Anita Parszewska jest kierownikiem projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Z sukcesem ukończyła studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim i zgodnie z posiadanym wykształceniem buduje karierę zawodową, w obszarze działalności samorządów na szczeblu wojewódzkim .
Od 2013 roku jest współautorką i realizatorką projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada doświadczenie jako moderator konferencji , seminariów i forów z zakresu tematyki Funduszy Społecznych, a także innowacji społecznych.
Dzięki tematyce, którą podejmuje na co dzień oraz zespołowi współpracowników, praca stała się jej pasją, a w przerwach między projektami ładuje akumulatory spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi.

[:]