Anna Szewczenko

[:pl]Anna Szewczenko[:]

LAB 60+

[:pl]

Anna Szewczenko – architekt, zawodowo związana z pracą naukową od 2001 r. jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śl. Posiada doświadczenie badawcze w zakresie badań jakościowych w obiektach z funkcją opieki dla osób starszych (głównie w zakresie projektowania środowiska wspierającego na oddziałach geriatrycznych), a także doświadczenie projektowe dotyczące projektowania dla osób starszych z wykorzystaniem dotychczasowych wyników badań. Współautorka 41 publikacji, w tym 8 publikacji w zagranicznych wydawnictwach konferencyjnych, redaktorka 4 tomów wydawnictw konferencyjnych oraz prac koncepcyjnych, projektowych i ekspertyz dotyczących obiektów dla osób starszych (oddziały geriatryczne, dom seniora). Współautorka podręcznika „Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania” (E.D. Niezabitowska, I. Benek 2017). Była współorganizatorem 9 ogólnopolskich konferencji naukowych.
W zakresie działań praktycznych stale współpracuje ze Szpitalem Geriatrycznym w Katowicach. Posiada także doświadczenie w zakresie działań organizacyjnych i popularyzujących naukę jako wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i członek Zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

[:]