Gabriela Imbir

[:pl]Gabriela Imbir[:]

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

[:pl]

Tegoroczna absolwentka Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym. W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. W pracy magisterskiej zajmowała się tematyką modelowania struktur anatomicznych (żuchwy) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). W trakcie studiów doktoranckich będzie realizowała tematykę związaną z utworzeniem podłoża pod zasiedlenie komórek macierzystych z wykorzystaniem bioaktywnego rusztowania opartego na aorcie zwierzęcej.

[:]