Julia Radwan-Pragłowska

[:pl]Julia Radwan-Pragłowska[:]

Politechnika Krakowska

[:pl]

Doktorantka w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na specjalności Technologia Chemiczna, gdzie pracuje nad nowymi biomateriałami o zaawansowanych właściwościach dotowanych bionanoaktywatorami. Obecnie jest kierownikiem projektu Preludium „Synteza i badanie właściwościach nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2016/23/N/ST8/01273), a także wykonawcą w projekcie TRL+ „Ocena przydatności biodegradowalnych ferromagnetycznych nanokompozytów (asparaginian sodu) jako podłoży do hodowli komórek”. W 2016 roku uzyskała stopień magistra na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska. Swoje doświadczenie naukowe poszerzała również w trakcie pobytu na Technical University of Ostrava (Czechy) w ramach programu Erasmus+, którego zwieńczeniem była obrona pracy dyplomowej pt. „Microwave-assisted synthesis and biodegradation analysis of nanocomposite (aspartic acid) applicable in Magnetic Resonance Imaging (MRI)” (Mikrofalowa synteza i analiza biodegradacji nanokompozytu (kwas asparaginowy) do zastosowań w obrazowaniu metodą Rezonansu Magnetycznego) z wyróżnieniem.
Zajmuje się głównie tematyką polimerów biodegradowalnych, biopolimerów i biomateriałów oraz zielonymi technologiami, a także syntezą w polu promieniowania mikrofalowego. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie takie dziedziny nauki jak biotechnologia, chemia polimerów, inżynieria materiałowa, czy nanotechnologia.
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest współautorką publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań prezentowała na wielu konferencjach. Wysoka jakość prowadzonych przez nią badań odzwierciedla się w ilości otrzymanych nagród i stypendiów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Informacje na temat wyników prowadzonych przez nią badań ukazały się m.in. we Wprost, czy Forbes Polska.

[:]