Kacper Łukasiewicz

[:pl]Kacper Łukasiewicz[:]

Nencki Institute

[:pl]

Doktorant w Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (biotechnologia). Zajmuje się badaniem tworzenia i przebudowy pamięci długotrwałej oraz rolą cytoszkieletu komórkowego w tych procesach. Pierwszy autor dwóch publikacji naukowych i patentu krajowego na „Urządzenie i zespół do unieruchamiania zwierzęcia” (P.410001). Założyciel projektu edukacyjnego Oblicza neuronauki (www.neuronauka.org). Rozpoczął i współorganizuje konferencję Aspects of Neuroscience, obecnie jedną z największych konferencji neurobiologicznych w Polsce.

[:]