Kamil Kipiel

[:pl]Kamil Kipiel[:]

Medical Simulation Technologies

[:pl]

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w spółkach kapitałowych, mentor i coach przedsiębiorstw typu start-up, konsultant i trener w obszarze transferu wiedzy i technologii, ochrony własności intelektualnej, innowacyjności oraz finansowania kapitałami prywatnymi.
Współzałożyciel spółki Medical Simulation Technologies, wieloletni prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., a także współzałożyciel oraz prezes Fundacji Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki PRO INVENTUM. Szef zespołów eksperckich biorących udział w procesach inwestycyjnych dla funduszy seed/venture capital, członek Rady Programowej Klastra Life Science w Krakowie oraz Grupy Roboczej „Life Science” ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, jak również ekspert gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

[:]