Karol Bulski

[:pl]Karol Bulski[:]

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

[:pl]

Karol ukończył w 2014 roku studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności monitoring ekologiczny środowiska. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na swej macierzystej uczelni w Katedrze Mikrobiologii. Obszarem jego zainteresowań w działalności naukowo-badawczej jest mikrobiologia powietrza. Dorobek naukowy to 7 publikacji w charakterze oryginalnych prac twórczych, w recenzowanych czasopismach, wymienionych w wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Karol jest też głównym autorem oraz współautorem dwóch rozdziałów w monografiach naukowych. O znaczeniu podejmowanej problematyki naukowo-badawczej świadczą dwa projekty badawcze, w których uczestniczył jako kierownik.

[:]