Łukasz Wajda

[:pl]Łukasz Wajda[:]

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

[:pl]

Łukasz Wajda ukończył Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku 2010. Następnie w Wielkiej Brytanii podejmował pracę w przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Uczestniczył również w realizacji projektu „Gratitude” realizowanego przez University of Greenwich, gdzie spędził kilka miesięcy badając możliwość zastosowania odpadów z produkcji skrobi z tapioki do produkcji egzopolisacharydów oraz skrobi opornej. W 2014 podjął studia doktoranckie na wydziale Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków Polska), gdzie poza pracą naukową dotyczącą mikroorganizmów powodujących psucie żywności, brał udział w realizacji badań dotyczących opracowania innowacyjnych receptur oraz technologii produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Obecnie w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy z ramienia Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracuje z mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami nad opracowaniem i wdrożeniem innowacji w przemyśle spożywczym. Ponadto, pracuje nad sporządzeniem receptury napojów zawierających probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego.

[:]