Martyna Przewoźnik

[:pl]Martyna Przewoźnik[:]

Monitor CR

[:pl]

CEO Monitor CR, odpowiedzialna za zarządzenie operacyjne, a także kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii spółki. Do jej zadań należy również reprezentowanie spółki i działalność sprzedażowa, sprawozdawczość, raportowanie inwestorom, nadzorowanie bieżącej działalności i pracowników oraz kwestie operacyjne. Posiada długoletnie doświadczenie w branży badań marketingowych i społecznych oraz analiz rynkowych, w tym w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz pozyskiwania inwestycji.

[:]