Mieczysław Pasowicz

[:pl]Mieczysław Pasowicz[:]

Instytut Medycyny Innowacyjnej

[:pl]

Prof dr hab. med. Mieczysław Pasowicz FACC, FESC, lekarz praktykujący w kardiologii, radiologii serca i chorobach wewnętrznych. Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu (CEO) Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II – wiodącym ośrodkiem leczenia chorób układu krążenia i centrum przeszczepów w Polsce, który w czasie swojej kadencji całkowicie zmodernizował i rozbudował oddając do użytku najnowocześniejszą w Polsce Klinikę Kardiochirurgii z 8 salami operacyjnymi a poświęconą przez Papieża Świętego Jana Pawła II. Pomysłodawca i kierownik pierwszego w Polsce cyfrowego szpitala z nowoczesnym Centrum Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, w którym wdrożył po raz pierwszy w Polsce nieinwazyjne badania tętnic wieńcowych przy pomocy wielorzędowego tomografu komputerowego. Założyciel i pierwszy prezes Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK i Prezes grupy roboczej Cardiac Radiology European Congres of Radiology w Wiedniu. Pomysłodawca i koordynator oraz uczestnik licznych projektów, w tym współfinansowanych przez UE w dziedzinie: rozwoju innowacyjnej infrastruktury szpitalnej , zarządzania i kontroli zarządczej, e-Zdrowie, kardiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny translacyjnej. Pomysłodawca pierwszego w Polsce Centrum E-zdrowie i ekspert w zakresie telemedycyny, nieinwazyjnego obrazowania serca i naczyń przy pomocy Tomografii Komputerowej i Magnetycznego Rezonansu.

Autor i współautor ponad 150 oryginalnych i poglądowych i kazuistycznych, około 15 rozdziałów w podręcznikach i redaktor naukowy 8 książek, ponad 300 ustnych i plakatowych prezentacji w zakresie kardiologii, radiologii, telemedycynie , zdrowia publicznego i zarządzania.

Twórca i pomysłodawca innowacyjnego projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” dedykowanego najnowocześniejszym rozwiązaniom w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz medycynie translacyjnej i „Zintegrowanego Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej” – pierwszego w Polsce zintegrowanego centrum leczenia ostrych stanów narządów klatki piersiowej serca, naczyń i mózgu zatwierdzonych do finansowania i realizacji w Małopolsce w latach 2007-2013. Pomysłodawca i założyciel Instytutu Medycyny Innowacyjnej realizującego prace badawcze i wdrożeniowe nad zastosowaniem komórek macierzystych oraz telemedycyny a także działalność leczniczo-diagnostyczną w zakresie kardiologii oraz chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem.

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali od 1994 roku w tym w latach 2002-2006 I wiceprezydent; Założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. W latach 2004-2008 przewodniczący Grupy Roboczej „Zdrowie” Klastra Life Science w Krakowie. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inklamed, a także Prezes MOO PCK w Krakowie.

Członek American Society of Cardiology i European Society of Cardiology.

[:]