Monika Brzychczy-Włoch

[:pl]Monika Brzychczy-Włoch[:]

Collegium Medicum UJ

[:pl]

Z wykształcenia biolog molekularny. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Zainteresowania naukowe dotyczą molekularnej diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń oraz badań nad innowacyjnymi biomateriałami do zastosowań w medycynie.

[:]