Paweł Potocki

[:pl]Paweł Potocki[:]

Katedra i Klinika Onkologii UJ CM

[:pl]

Absolwent wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista onkologii klinicznej, obecnie pracownik tutejszej Katedry i Kliniki Onkologii. Zajmuje się chorymi na nowotwory piersi i przewodu pokarmowego i prostaty. Zaangażowany w pracę dydaktyczną i naukową oraz badania kliniczne. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Odpowiedzialny za wdrażanie technologii informatycznych w jednostce macierzystej, ze szczególnym uwzględnieniem budowania efektywnych struktur przepływu informacji oraz standaryzacji prowadzenia dokumentacji medycznej. Głęboko przekonany o ważności ciągłej optymalizacji wykorzystania potencjału personelu medycznego i roli jaką w tym procesie odegrają nowe technologie.

[:]