Piotr Godlewski

[:pl]Piotr Godlewski[:]

JWP Rzecznicy Patentowi

[:pl]

Szef zespołu LifeScience kancelarii JWP. Polski i Europejski rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Biotechnologicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowego Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna – bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Aktywny członek FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys.

[:]