Piotr Piwowar

[:pl]Piotr Piwowar[:]

Akademia Górniczo-Hutnicza

[:pl]

Ukończył w 1999r. studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH o specjalności Automatyka i Metrologia. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Obecnie jest pracownikiem w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH.

Obszar zainteresowań badawczych obejmuje modelowanie i pomiary w medycynie, projektowanie i konstrukcję systemów pomiarowych dla przemysłu i biomedycyny, ale także pomiary parametrów w ruchu drogowym w tym ważenie pojazdów w ruchu (systemy WIM).

Dr inż. Piotr Piwowar uczestniczył w wielu projektach naukowo-badawczych krajowych i europejskich, w których wykazał się jako specjalista z zakresu metrologii i elektroniki. Dzięki wieloośrodkowej współpracy zdobył olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi nauki, ale też przedsiębiorcami wdrażającymi pomysły naukowe.

Uczestniczył m.in. w projektach dot. pomiaru parametrów ruchu i ważenia pojazdów w ruchu oraz był współautorem pierwszego w Polsce wieloczujnikowego stanowiska badawczego WIM (ang. Weigh in Motion). Za te dokonania wraz z zespołem w 2012 r. otrzymał nagrodę Ministra Transportu RP.

Ponadto brał udział w czterech projektach europejskich „Research for SMEs” realizowanych w ramach 7 PR we współpracy z Krakowskim Okręgiem Badań i Technologii oraz firmą Ateknea Solution Polska.

Od lat naukowo współpracuje ze środowiskiem naukowym Collegium Medicum UJ w Krakowie aplikując rozwiązania metrologiczne oraz współuczestnicząc w opracowywaniu nowych rozwiązań analitycznych i technicznych stawianych przez środowisko lekarskie. Efektem naukowej współpracy jest szereg prac naukowych oraz doniesień zjazdowych, których dr inż. Piotr Piwowar jest współautorem.

[:]