Wojciech Przygocki

[:pl]Wojciech Przygocki[:]

YouNick Mint Venture Capital

[:pl]

Menadżer Inwestycyjny w Funduszu YouNick Mint Venture Capital odpowiedzialny za budowanie pipeline’u; strukturyzowanie transakcji i prowadzenie inwestycji kapitałowych. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym, centrami transferu technologii, także jako członek rad inwestycyjnych Inkubatorów Innowacyjności+. Posiada doświadczenie w zakresie komercjalizacji prac B+R. Wcześniej związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, w którym zainwestował w 13 spółek technologicznych. Największe sukcesy odnoszą PhotoHiTech – sprzedaż udziałów na rzecz Synthos oraz IC Solutions. Absolwent programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda.

[:]