Zbigniew Nawrat

[:pl]Zbigniew Nawrat[:]

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

[:pl]

Zbigniew Nawrat to niezwykły wizjoner zaangażowany w kreowanie współczesnej medycyny. Obecnie propaguje ideę, że po dekadzie sukcesów w medycynie tele-informacji czas na tele-akcję, gdzie aktywność człowieka może być realizowana za pomocą robotów. Zbigniew Nawrat jest fizykiem teoretykiem z wykształcenia (ukończył Uniwersytet Śląski w 1984r.), który całe swoje życie zawodowe związał z medycyną (doktorat na śląskiej Akademii Medycznej w 1997 r. z tematyki sztucznego serca, habilitacja 2013 Śląski Uniwersytet Medyczny SUM z zakresu robotyki chirurgicznej). Jest profesorem Instytutu Protez Serca FRK. Karierę akademicką rozpoczął w Katedrze Biofizyki SUM (kilka publikacji w zakresie teorii transportu membranowego). Jest autorem pionierskich prac badawczych w dziedzinie sztucznych narządów (głównie protez serca: zastawek i pomp krwi) oraz robotyki medycznej. Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD (technologię wykonania opracował chemik Bogdan Stolarzewicz) zostały wdrożone klinicznie przez zespół prof. Zbigniewa Religii w 1993 r.(do dzisiaj ponad 300 aplikacji klinicznych, najdłużej pacjent z sercem wspomaganym mechanicznie był prawie dwa lata do regeneracji serca). Jest ojcem robota kardiochirurgicznego Robin Heart – pierwszego polskiego i europejskiego robota, który ma szanse wkrótce na wdrożenie kliniczne (www.robinheart.pl). Wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych. Pionier robotyki medycznej (pierwsze eksperymentalne badania Robin Heart na zwierzętach) i telemedycyny (pierwsze badania teleoperacji, portal edukacyjny www.e-nawrat.pl). Pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii), gdzie prowadzi jedyne w Polsce zajęcia ze studentami z przedmiotu „sztuczne narządy” oraz w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, stworzył Pracownię Biocybernetyki i obecnie kieruje mianowany przez jego twórcę – profesora Zbigniewa Religę (pionier transplantacji serca i mechanicznego wspomagania serca w Polsce, były Minister Zdrowia) – Instytutem Protez Serca. Jest członkiem Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Biomateriałów PAN. Nawrat jest, twórcą i organizatorem wielu odbywających się cyklicznie od wielu lat konferencji i warsztatów takich jak np. BioMedTech Silesia (zupełnie nowa koncepcja tematycznej konferencji dla profesjonalistów i hobbystów, dla młodzieży i naukowców), Roboty Medyczne (pierwsza i jedyna konferencja specjalistyczna w tej dziedzinie), Warsztaty Chirurgiczne (od narzędzi klasycznych do zrobotyzowanych). Gromadzą one rocznie około tysiąca uczestników rocznie. Organizuje również spotkania o bardziej otwartym charakterze jak e-enjoy ICT Quality Forum oraz KONFRONTACJE (w stylu kawiarni naukowej o bioinżynierii, medycynie i życiu – zderzenie wizji pacjenta, naukowca i lekarza w różnych dziedzinach), a także od 2013 r. Konfrontacje Medycyna i Sztuka MA – spotkanie twórców i entuzjastów sztuki związanych profesjonalnie z medycyną i techniką medyczną. Inicjator i lider przedsięwzięcia budowy centrum naukowo-badawczo-wdrożeniowego i edukacyjnego o nazwie Centrum BioMedTech Silesia (2007r.), które co prawda nie znalazło szans na finansowanie ale w różnej postaci służy jako wzór kolejnych przedsięwzięć integracyjnych w regionie. Zbigniew Nawrat jest autorem i współautorem wielu książek ( autor 1, redaktor samodzielny 5 książek, w tym pierwszej w Polsce monografii Roboty Medyczne, współredaktor kolejnych 2) oraz ponad 300 publikacji. Jest również uznanym popularyzatorem nauki. Jest współautorem 9 patentów dotyczących robotów medycznych, 4 wzorów użytkowych, 6 zgłoszeń patentowych. To w znacznej mierze dzięki jego aktywności Polska jest krajem o dużych możliwościach i aspiracjach w zakresie robotyki medycznej. Jest założycielem i obecnie prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej (www.medicalrobots.eu) oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports (www.medicalrobticsreports.com). Obecnie: adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.prof. Zbigniewa Religi.

[:]