Open Innovation

Propozycja dla firm, zespołów projektowych i badawczych pracujących nad innowacyjnym projektem dotyczącym zdrowia i jakości życia, chcących pozyskać do współpracy partnera merytorycznego – osoby, zespołu, instytucji zdolnych wesprzeć projekt lub zwiększyć jego wartość poprzez unikalne kompetencje, technologię, know-how. Kategoria promuje koncepcję Open Innovation.

Zapraszamy do zgłaszania prezentacji ofert technologicznych i ofert współpracy. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie www.

Kryteria wyboru prezentacji:

  • zgodność z tematem LSOS 2017 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”
  • zgodność z celem LSOS – prezentacja dotyczy oferty współpracy, potrzeby wsparcia, współdziałania w dalszych etapach przedsięwzięcia

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2017 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia wybrane na podstawie abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg następujących kryteriów:

  • jaki zasięg terytorialny ma prezentowana oferta współpracy: lokalny – krajowy – globalny
  • jak innowacyjny jest pomysł/projekt: usprawnienie – całkowita nowość
  • jaka jest perspektywa oddziaływania projektu: krótka – długoterminowa

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2017 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w odpowiednich kategoriach typu prezentacji i kategoriach tematycznych oraz będą promowane poprzez kampanię Google Adwords.

Językiem konferencji jest język polski, ale prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja będzie publikowana w obydwu językach.

Termin nadsyłania abstraktów ofert: 15 września 2017 r. włącznie. Informacja o wyborze ofert do prezentacji podczas LSOS 2017 będzie wysyłana na bieżąco – najdalej do 29.09.2017 r.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx w terminie do 6 października 2017 r.