Wydarzenie

Propozycja dla firm, instytucji, zespołów projektowych planujących lub przygotowujących już konferencję lub innego rodzaju wydarzenie dotyczące nauki, technologii czy realizowanego projektu i innych tematów dotyczących ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA, o których trzeba lub warto poinformować społeczności naukowców, lekarzy, przedsiębiorców, startupów, studentów i innych potencjalnie zainteresowanych tematem wydarzenia.

Kryteria wyboru prezentacji w kategorii WYDARZEŃ:

  • zgodność z tematem LSOS 2017 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”
  • zgodność z celem LSOS – rozwój współpracy, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2017 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia wybrane na podstawie abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg następujących kryteriów:

  • jaki zasięg terytorialny ma prezentowane wydarzenie: lokalny – krajowy – globalny
  • jak różnorodna jest grupa docelowa uczestników wydarzenia: wąska – szeroka
  • jak angażujące jest wydarzenie: charakter ekspercki – partnerski
  • na ile wydarzenie wpisuje się w tematy LSOS 2017: pośrednio – bezpośrednio

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów informacji nt. planowanych wydarzeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2017 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w odpowiednich kategoriach typu prezentacji i kategoriach tematycznych oraz będą promowane poprzez kampanię Google Adwords.

Językiem konferencji jest język polski, ale prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja będzie publikowana w obydwu językach.

Termin nadsyłania abstraktów ofert: 15 września 2017 r. włącznie. Informacja o wyborze ofert do prezentacji podczas LSOS 2017 będzie wysyłana na bieżąco – najdalej do 29.09.2017 r.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx w terminie do 6 października 2017 r.